Spirits

Spirits ( 25ml Shots )

Rum … €3 Vodka … €3 Whiskey … €3 Burbon … €4 Gin … €3 Limoncello … €3